Project Flou

Go with your FLOU!

z zarządzaniem projektami

Idź za swoimi pomysłami, swoją pasją. A my pomożemy Ci je urzeczywistnić!
Przeprowadzimy Cię przez ten proces i damy narzędzia do dalszej pracy.
Misją  Project Flou  jest usamodzielnienie ludzi z pasją w zdobywaniu
środków na własne pomysły oraz promocja i wdrożenie nowoczesnych
technik i metod zarządzania projektami w organizacjach.

Idź za swoimi pomysłami, swoją pasją. A my pomożemy Ci je urzeczywistnić!
Przeprowadzimy Cię przez ten proces i damy narzędzia do dalszej pracy.
Misją  Project Flou  jest usamodzielnienie ludzi z pasją w zdobywaniu
środków na własne pomysły oraz promocja i wdrożenie nowoczesnych
technik i metod zarządzania projektami w organizacjach.

Dlaczego  Project Flou w zarządzaniu projektami?

Project Flou - zarządzanie projektami - turkus

TURKUS

Promowane metody pracy i proponowane rozwiązania zarządzania projektami są utrzymane w najnowszym trendzie turkusowego zarzadzania. Wierzymy, że każda strona jest świadomym kompetentnym profesjonalistą w tym co robi

TURKUS

Promowane metody pracy i proponowane
rozwiązania zarządzania projektami są utrzymane w najnowszym trendzie turkusowego zarzadzania. Wierzymy, że każda strona jest świadomym kompetentnym profesjonalistą w tym co robi i żadna strona nie może być zastąpiona przez drugą. Dlatego w drodze do sukcesu Twojego projektu, przy realizacji zamówienia będą wykorzystane pasja i kompetencje obu stron, co przełoży się na najlepszy możliwy do uzyskania efekt.

Project Flou - zarządzanie projektami - chaos

OD CHAOSU DO STRUKTURY

Proces koncepcji i planowania przedsięwzięcia to swojego rodzaju twórczy chaos. Im więcej kwestii zostanie w nim poruszonych, im więcej różnych kompetencji zostanie wciągniętych w ten proces, tym ostateczny efekt będzie lepszy. 

OD CHAOSU DO STRUKTURY

Proces koncepcji i planowania przedsięwzięcia to swojego rodzaju twórczy chaos. Im więcej kwestii zostanie w nim poruszonych, im więcej różnych kompetencji zostanie włączonych w ten proces, tym ostateczny efekt będzie lepszy. Jednak jego realizacja wymaga uporządkowania, a odtworzenie rozwiązań - procesu spisanego w zrozumiałej formie. Oba te skrajnie różne etapy są niezbędne przy każdym przedsięwzięciu. Przeprowadzimy Cię przez cały ten proces, od chaotycznej kreacji, po uporządkowany plan i realizację projektu.

Project Flou - zarządzanie projektami - korzysc

PODWÓJNA KORZYŚĆ

Współpraca z nami zawsze da Ci więcej niż jednorazowy produkt w postaci wniosku projektowego, opracowania, raportu czy strategii. Dzięki naszej metodologii pracy z klientem opartej na pełnej kooperacji, pobudzaniu kreatywności

PODWÓJNA KORZYŚĆ

Współpraca z nami zawsze da Ci więcej niż jednorazowy produkt w postaci wniosku projektowego, opracowania, raportu czy strategii. Dzięki naszej metodologii pracy z klientem opartej na pełnej kooperacji, pobudzaniu kreatywności oraz przekazywaniu wiedzy i know-how, po zakończeniu pracy, pozostawimy Cię z gotowym schematem procesu pracy i pakietem rozwiązań, które pomogą Ci samodzielnie kontynuować proces rozwoju Twojej organizacji i jej projektów.

PF - zarządzanie projektami - misja

MISJA

Misją Project Flou jest usamodzielnienie rozwijających się organizacji w zdobywaniu środków na własną działalność i projekty oraz promocja i wdrożenie nowoczesnych
technik i metod pracy i zarządzania projektami w organizacjach.

MISJA

Misją Project Flou jest usamodzielnienie rozwijających się organizacji w zdobywaniu środków na własną działalność i projekty oraz promocja i wdrożenie nowoczesnych
technik i metod pracy i zarządzania projektami w organizacjach.

PF - zarządzanie projektami - cele

CELE

Grupami klientów, do których kierowana jest oferta, są przede wszystkim organizacje non profit, mikro i mali przedsiębiorcy nastawienia na zmianę, start-up’y impactowe oraz po prostu osoby z pasją i pomysłem potrzebującym finansowania i planu. 

CELE

Grupami klientów, do których kierowana jest oferta, są przede wszystkim organizacje non profit, mikro i mali przedsiębiorcy nastawieni na zmianę, start-up’y impactowe oraz po prostu osoby z pasją i pomysłem potrzebującym finansowania i planu.  Głównym celem firmy jest poprowadzić jak największą liczbę takich organizacji i osób do usamodzielnienia się w zdobywaniu własnych celów poprzez efektywną pracę projektową.

PF - zarządzanie projektami - cenowa

POLITYKA CENOWA

Project Flou daje swoim klientom rozwiązania spersonalizowane pod ich wymagania, dlatego każde zamówienie wyceniane jest indywidualnie. Jednak zgodnie z misją firmy i promowanymi metodami pracy, przy niektórych usługach,

POLITYKA CENOWA

Project Flou daje swoim klientom rozwiązania spersonalizowane pod ich wymagania, dlatego każde zamówienie wyceniane jest indywidualnie. Jednak zgodnie z misją firmy i promowanymi metodami pracy, przy niektórych usługach, ostateczna cena będzie zależeć także od zaangażowania jakie klient chce włożyć w rezultat jaki otrzyma. Oczywiście, im większy wkład tym niższa cena:)

Zakres  działalności Project Flou

WSPARCIE FINANSOWANIA PROJEKTÓW

Wsparcie finansowania projektów

Pozyskiwanie środków finansowych na projekty poprzez sporządzanie dokumentów aplikacyjnych o (do)finansowanie projektów i/lub innych rodzajów działalności z funduszy publicznych i prywatnych.

Produkt

Kompletna dokumentacja projektowa do złożenia wniosku o dotację.

Dodatkowa korzyść

Poznanie różnych metod pracy twórczej i know-how pisania wniosków o dotacje, które organizacja będzie mogła wykorzystać w późniejszej samodzielnej pracy.


Sporządzanie biznesplanów, studium wykonalności przedsięwzięć analiz rynkowych i strategii finansowania

Produkt

 1. Dane dzieło przekazane w formie tradycyjnego raportu wraz z analizami w formie graficznej.
 2. Rekomendacje w postaci graficznego schematu, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie danego rozwiązania czy planu działań w życie.

Dodatkowa korzyść
Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Outsourcing usług zarządzania i koordynacji projektów.

Produkt

 1. Stały monitoring poprawności prowadzenia projektu i jego rozliczenia.
 2. Rutynowe raporty z przebiegu projektu, identyfikowanych zagrożeń i planów
  mitygacyjnych i/lub naprawczych, koordynacja pisania raportów.

Dodatkowa korzyść

Poznanie różnych metod twórczego rozwiazywania problemów i pracy w zespole projektowym, poznanie know-how nowoczesnych technik zarządzania projektami, które organizacja będzie mogła wykorzystać w późniejszej samodzielnej pracy

Dobór i wdrożenie optymalnych rozwiązań indywidualnych dla danej organizacji

Produkt

 1. Analiza i rekomendacje przekazane w formie tradycyjnego raportu wraz z analizami w formie graficznej.
 2. Rekomendacje przekazane w postaci graficznego schematu, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie ich w życie.

Dodatkowa korzyść

Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Warsztaty szkoleniowe organizacji z grup docelowych z zakresu:

 • skutecznego pozyskiwania środków na realizację projektów,
 • efektywnego procesu pisania dobrych wniosków,
 • zarządzania projektami w duchu turkusowych organizacji,
 • efektywnej pracy w organizacji projektowej.

Produkt

Zdobycie wiedzy z danej dziedziny i narzędzi praktycznych do zastosowania w swojej organizacji.

Dodatkowa korzyść

Możliwość pracy z autentycznymi przykładami
wyzwań czy problemów z jakimi boryka się
organizacja uczestnika warsztatów.

REALIZACJA WŁASNYCH PROJEKTÓW

Realizacja dofinansowywanych projektów wsparcia dla organizacji trzeciego sektora i małych rozwijających się firm oraz projektów społecznych realizowanych samodzielnie lub w partnerstwach.

Masz pytania?

Jeśli widzisz korzyść z naszej współpracy w powyższym zakresie, daj nam znać!