Project Flou

Oferta  dla organizacji
non-profit

Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • organizacją pozarządową,
 • stowarzyszeniem nierejestrowym,
 • firmą non-profit i szukasz finansowania działania społeczne,
 • inną organizacją z działalnością o charakterze non-profit.

Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • organizacją pozarządową,

 • stowarzyszeniem nierejestrowym,

 • firmą non-profit i szukasz finansowania działania społeczne,

 • inną organizacją z działalnością o charakterze non-profit.

Produkty dedykowane dla Ciebie

Koordynacja i rozliczanie projektów

W ramach usługi otrzymujesz dedykowanego Project Managera do ogarnięcia całego natłoku obowiązków związanych z realizacją projektów. Jeśli nie masz do tego wyznaczonych zasobów i chcesz, aby zespół merytoryczny mógł zająć się realizacją zadań projektowych bez zbędnego rozpraszania logistyką, administracją, kontaktami etc. etc., ta usługa jest dla Ciebie.

 

Co dostaniesz:

Podwykonawcy w projektach są rozliczani za godziny pracy, więc tyle godzin ile zabudżetujesz w projekcie dla Project Managera, tyle obowiązków będzie on mógł przejąć od zespołu. Zakres obowiązków może obejmować:

 • koordynacja działań projektowych,
 • kontakty z podwykonawcami,
 • nadzór nad prawidłowością zbieranej dokumentacji projektowej,
 • negocjowanie umów,
 • stałe zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • zarządzanie projektem poprzez rezultaty, które ułatwi rozliczenie projektu,
 • zarządzanie budżetem,
 • sporządzanie okresowych raportów,
 • inne delegowane obowiązki.

Dokumentacja aplikacyjna projektów finansowanych ze środków publicznych

Usługa napisania i złożenia wniosku o (do)finansowanie Twojego projektu ze środków publicznych (programy lokalne, regionalne, ogólnopolskie, europejskie, (samo)rządowe programy specjalne, fundacje korporacyjne) skomponowana pod Twoje potrzeby i oczekiwania. Oferujemy 3 modele współpracy przy pisaniu wniosku projektowego.:

 • All Inclusive
 • Independent
 • Mini

Modele różnią się między sobą poziomem zaangażowania klienta w proces pisania wniosku, tego jakie usługi dostaniecie w pakiecie, liczbą dodatkowych korzyści, a co za tym idzie, oczywiście i ceną. Jednak w każdym przypadku na koniec dostaniesz pełną dokumentację do złożenia projektu. Szczegóły wszystkich modeli znajdziesz na naszej stronie PRODUKTY.

Biznesplan przedsięwzięcia

Biznesplan to tak naprawdę taki wniosek projektowy, tylko kierowany do ludzi nastawionych na zysk i sukces. Rządzi się on też trochę innymi prawami i ma dodatkowe elementy. Niemniej jednak profesjonalny biznesplan będzie Ci potrzebny, jeśli zdecydujesz się na szukanie finansowania swoich projektów i przedsięwzięć u inwestorów prywatnych (venture capital, kredyt w banku, aniołowe biznesu etc.).

W ramach tej usługi wspólnie opracujemy zarys biznesplanu z założeniami odpowiednimi dla Twojej organizacji. Project Flou w trakcie pisania biznesplanu będzie ściśle współpracował z Tobą i Twoim zespołem, abyś dostał biznesplan jak najlepiej dopasowany do Twoich oczekiwań i możliwości. Zawarta analiza rynkowa będzie wykonana w oparciu o dostępne dane ilościowe i jakościowe.

Pamiętaj, że jeśli masz już napisany biznesplan, możemy go dla Ciebie skonsultować i/lub poprawić według analogicznych zasad jak w usłudze „Dokumentacja projektowa – model Mini”.

Co dostaniesz:

 • Standardowo dostaniesz opracowany biznesplan w formie tradycyjnego raportu zawierający wszystkie niezbędne elementy, analizę trendów rynkowych, analizę potencjału rynkowego, zadania operacyjne, harmonogram działań, niezbędne zasoby, a także pakiet rekomendacji, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie planu działań w życie.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Strategia wdrożenia biznesplanu przedstawiona w postaci przejrzystego i zrozumiałego dla wszystkich schematu, co ułatwi wdrożenie planu.
 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Strategia finansowania działalności non-profit

Możliwości finansowania działań non-profit, działań społecznie pożytecznych jest bardzo wiele. Każda organizacja może więc znaleźć coś odpowiedniego dla siebie i zadbać o implementację polityki dywersyfikacji źródeł przychodów, co pozwali jej na stabilność i pewną niezależność finansową.

W ramach tej usługi wspólnie dobierzemy odpowiednie dla Twojej organizacji źródła finansowania i opracujemy roczną strategię wdrożenia jej w życie. Punktem wyjścia będzie dokładna analiza charakteru, zasobów i potencjału organizacji.

Co dostaniesz:

 • Standardowo dostaniesz opracowaną strategię w formie tradycyjnego raportu zawierającego wybór sposobów finansowania wraz z argumentacją, analizę SWOT, zadania operacyjne, harmonogram działań, niezbędne zasoby, a także pakiet rekomendacji, który pozwoli na sprawne i łatwe wdrożenie planu działań w życie.
 • Pakiet rekomendacji na dalszą perspektywę finansowania organizacji.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Roczna strategia finansowania przedstawiona w postaci przejrzystego i jasnego schematu, co ułatwi jej wdrożenie.
 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Strategia rozwoju organizacji non-profit

Coraz więcej organizacji pozarządowych, jest świadoma potrzeby zaplanowania swoich działań. Dzięki temu unika się niepotrzebnych aktywności, wydatków, a przede wszystkim straty czasu na coś, co i tak nie miało prawa się udać. Tu przychodzi nam z pomocą strategia rozwoju. To biznesowe podejście jest aktualnie promowane szczególnie silnie przez podmioty udzielające dotacji w ramach programów dla organizacji pozarządowych. Strategia rozwojowa staje się punktem „must have” zarówno dla dużych jak i małych firm, a także dla organizacji pozarządowych.

W ramach tej usługi wspólnie określimy cele rozwojowe organizacji na najbliższe lata i opracujemy strategię wdrożenia ich w życie. Project Flou zadba o zgodność opracowanej strategii z aktualnymi trendami rynkowymi, z wizją najwyższego kierownictwa, misją organizacji oraz, zgodnie z modelem zarządzania partycypacyjnego, z potrzebami pracowników.

Co dostaniesz:

 • Standardowo dostaniesz opracowaną strategię w formie tradycyjnego raportu zawierającego analizę trendów rynkowych, cele strategiczne, zadania operacyjne, harmonogram działań i niezbędne zasoby, a także pakiet rekomendacji, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie planu działań w życie.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Strategia rozwojowa przedstawiona w postaci przejrzystego i zrozumiałego dla wszystkich schematu, co ułatwi zrozumienie i
  utożsamienie się każdego pracownika ze wszystkimi działaniami organizacji.
 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Strategia finansowania projektów

Dopiero zaczynasz swoją działalność jako przedsiębiorca, albo znacząco chcesz rozszerzyć zakres swojej działalności? Chcesz wiedzieć skąd wziąć na to środki? A może po prostu chcesz stale monitorować nadchodzące możliwości finansowania realizacji Twoich pomysłów? W ramach tej usługi dobierzemy źródła i strategię pozyskania środków odpowiednią do sfinansowania właśnie Twojego pomysłu.

 W zależności od wybranej opcji dostaniesz:

 • Opracowaną strategię w formie raportu z analizą możliwości wraz z argumentacją, rekomendacjami , harmonogramem i zasobami, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie planu działań w życie.
 • Jednorazowe zestawienie aktualnych możliwości finansowania projektu(ów).
 • Usługę stałego monitorowania możliwości finansowania Twoich projektów.


Twoja dodatkowa korzyść:

 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Wdrożenie rozwiązań systemu zarządzania projektami

Każda organizacja, czy to duża czy mała, jeśli chce realizować projekty wcześniej czy później będzie potrzebować pewnych elementów systemowych usprawniających planowanie, realizację i rozliczenie tych projektów. Oczywiście im większe projekty i większa organizacja tym system zarządzania projektami powinien zawierać więcej elementów. Niektóre organizacje decydują się też na przejście wyłącznie w projektowy tryb pracy.

W ramach tej usługi dobierzemy zestaw elementów systemu zarządzania projektami optymalny dla Twojej organizacji. Weźmiemy pod uwagę potrzeby organizacji, potrzeby i przyzwyczajenia Twoich pracowników oraz skalę realizowanych projektów. Wytyczne zostaną opracowane po poznaniu i gruntownej analizie potrzeb Twojej organizacji i jej pracowników. Metodyki zarządzania projektami, z których czerpiemy: PMI, IPMA, Agile.

Co dostaniesz:

 • Pakiet optymalnych rozwiązań, narzędzi i metod zgodnych z najlepszymi standardami zarządzania projektami.
 • Kompletny plan ich wdrożenia.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Ścisła współpraca i konsultacje na etapie wdrażania rozwiązań do Twojej organizacji.

Warsztaty: „Możliwości finansowania organizacji non-profit”

Warsztaty mogą odbywać się zarówno stacjonarnie dla grup, jak i online dla osób indywidualnych. W każdych warsztatach może wziąć udział 5-10 organizacji (może być więcej niż 1 osoba z jednej organizacji). W formie online odbywają się przy użyciu platformy Microsoft Teams, a stacjonarnie – w Gdańsku lub Warszawie.

W trakcie warsztatów:

 • poszerzysz lub uzupełnisz wiedzę praktyczną z zakresu pozyskiwania środków na działalność statutową organizacji non-profit,
 • opracujesz plan pozyskiwania środków dla swojej organizacji.

Co dostaniesz:

 • w sumie 8 godzin wykładowych i warsztatowych,
 • materiały wykładowe w wersji elektronicznej lub papierowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach,
 • poznasz pełne portfolio możliwości finansowania działań organizacji non-profit wraz z omówieniem, wszystkich za i przeciw, niezbędnych kompetencji i zasobów do skorzystania z danej opcji,
 • poznasz metodę wyboru sposobów finansowania odpowiednich dla Twojej organizacji,
 • wspólne opracowanie zarysu planu wdrożenia dywersyfikacji źródeł przychodów w Twojej organizacji.

Twoje koszty:

 • Udział 1 osoby w warsztatach online – 400zł brutto.
 • Udział 1 osoby w warsztatach stacjonarnych – 630zł brutto (minimalna liczba uczestników – 8).

Warsztaty: „Efektywny proces pisania dobrych wniosków projektowych”

Warsztaty mogą odbywać się zarówno stacjonarnie dla grup, jak i online dla osób indywidualnych, w sumie dla 5-16 osób. W formie online online odbywają się przy użyciu platformy Microsoft Teams, a stacjonarnie – w Gdańsku lub Warszawie.

W czasie warsztatów dowiesz się:

 • jak efektywnie pisać projekty, bez zbędnej straty czasu,
 • jak ogarnąć „chaos” przy pisaniu kompleksowych i multidyscyplinarnych projektów, w szczególności gdy na pisanie nie ma zbyt wiele czasu.

Co dostaniesz:

 

 • 16h wykładów i zajęć warsztatowych,
 • materiały wykładowe w wersji elektronicznej lub papierowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach,
 • cały proces pisania wniosku projektowego dostaniesz w formie przejrzystego praktycznego schematu,
 • omówienie części składowych każdego wniosku projektowego,
 • logika projektu – struktura procesu pisania każdego wniosku projektowego i planowania każdego projektu ćwiczenia w podgrupach,
 • narzędzia stosowane w planowaniu projektu ćwiczenia w podgrupach,
 • różne tryby pisania wniosków w zależności od dostępności czasu i zasobów.

Twoje koszty:

 • Udział 1 osoby w warsztatach online 600zł brutto.
 • Udział 1 osoby w warsztatach stacjonarnych 900zł brutto (minimalna liczba uczestników: 8).

Masz pytania?

Jeśli widzisz korzyść z naszej współpracy w powyższym zakresie, daj nam znać!