Project Flou

Oferta dla przedsiębiorców

Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • firmą dopiero zaczynającą swoją działalność,
 • mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz rozwinąć w swojej firmie pracę w systemie projektowym,
 • mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz zacząć finansować swoje projekty ze źródeł zewnętrznych,
 • firmą szukającą odpowiedniego dla siebie kierunku rozwoju zgodnie z trendami rynkowymi.
Ta oferta jest dla Ciebie, jeśli jesteś:
 • firmą dopiero zaczynającą swoją działalność,
 • mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz rozwinąć w swojej firmie pracę w systemie projektowym,
 • mikro lub małym przedsiębiorcą i chcesz zacząć finansować swoje projekty ze źródeł zewnętrznych,
 • firmą szukającą odpowiedniego dla siebie kierunku rozwoju zgodnie z trendami rynkowymi.

Produkty dedykowane dla Ciebie

Strategia rozwoju firmy

Opracowanie strategii rozwoju firmy to już teraz standard dla małych firm. Także te jeszcze mniejsze organizacje dostrzegają potrzebę zaplanowania swoich działań . Dzięki temu unika się niepotrzebnych aktywności, wydatków, a przede wszystkim straty czasu na coś, co i tak nie miało prawa się udać.

W ramach tej usługi wspólnie określimy cele rozwojowe Twojej firmy na najbliższe lata i opracujemy strategię wdrożenia ich w życie. Project Flou zadba o zgodność opracowanej strategii z aktualnymi trendami rynkowymi, z wizją najwyższego kierownictwa, misją firmy oraz, zgodnie z modelem zarządzania partycypacyjnego, z potrzebami pracowników.

Co dostaniesz:

 • Standardowo dostaniesz opracowaną strategię w formie tradycyjnego raportu zawierającego analizę trendów rynkowych, cele strategiczne, zadania operacyjne, harmonogram działań, niezbędne zasoby, a także pakiet rekomendacji, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie planu działań w życie.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Strategia rozwojowa przedstawiona w postaci przejrzystego i zrozumiałego dla wszystkich schematu, co ułatwi zrozumienie i utożsamienie się każdego pracownika ze wszystkimi działaniami firmy.
 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Strategia pozyskania środków na projekty

Dopiero zaczynasz swoją działalność jako przedsiębiorca, albo znacząco chcesz rozszerzyć zakres swojej działalności? Chcesz wiedzieć skąd wziąć na to środki? A może po prostu chcesz stale monitorować nadchodzące możliwości finansowania realizacji Twoich pomysłów? W ramach tej usługi dobierzemy źródła i strategię pozyskania środków odpowiednią do sfinansowania właśnie Twojego pomysłu.

 W zależności od wybranej opcji dostaniesz:

 • Opracowaną strategię w formie raportu z analizą możliwości wraz z argumentacją, rekomendacjami , harmonogramem i zasobami, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie planu działań w życie.
 • Jednorazowe zestawienie aktualnych możliwości finansowania projektu(ów).
 • Usługę stałego monitorowania możliwości finansowania Twoich projektów.


Twoja dodatkowa korzyść:

 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Dokumentacja projektowa – dofinansowanie publiczne

Usługa napisania i złożenia wniosku o (do)finansowanie Twojego projektu ze środków publicznych (programy lokalne, regionalne, centralne, zagraniczne, (samo)rządowe programy specjalne, fundacje korporacyjne) skomponowana pod Twoje potrzeby i oczekiwania. Oferujemy aż 4 modele współpracy przy pisaniu wniosku projektowego.:

 • All Inclusive
 • Independent
 • Mini (konsultacja lub korekta)

Modele różnią się między sobą poziomem zaangażowania klienta w proces pisania wniosku, liczbą i rodzajem usług w pakiecie, liczbą dodatkowych korzyści, a co za tym idzie, oczywiście i ceną. Jednak w każdym przypadku na koniec dostaniesz pełną dokumentację do złożenia projektu. Szczegóły wszystkich modeli znajdziesz na naszej stronie PRODUKTY.

Biznesplany – finansowanie prywatne

Masz pomysł na świetny projekt, ale akurat nie ma ani programów ani konkursów, w których mógłbyś zdobyć środki na jego realizację? Jeśli Twój pomysł jest innowacyjny i ma duży potencjał komercyjny, a Ty będziesz miał dla niego rozpisany profesjonalny biznesplan, będziesz mógł zdobyć dla niego finansowanie z kapitału prywatnego (venture capital, kredyt w banku, aniołowe biznesu etc.).

W ramach tej usługi wspólnie opracujemy zarys biznesplanu z założeniami odpowiednimi dla Twojej firmy. Project Flou w trakcie pisania
biznesplanu będzie ściśle współpracował z Tobą i Twoim zespołem, abyś dostał biznesplan jak najlepiej dopasowany do Twoich oczekiwań i możliwości. Zawarta analiza rynkowa będzie wykonana w oparciu o dostępne dane ilościowe i jakościowe.

Pamiętaj, że jeśli masz już napisany biznesplan, możemy go dla Ciebie skonsultować i/lub poprawić według analogicznych zasad jak w usłudze „Dokumentacja projektowa – model Mini”.

Co dostaniesz:

 • Standardowo dostaniesz opracowany biznesplan w formie tradycyjnego raportu zawierającego wszystkie niezbędne elementy, analizę trendów rynkowych, analizę potencjału rynkowego, zadania operacyjne, harmonogram działań, niezbędne zasoby, a także pakiet rekomendacji, który pozwoli na szybkie i łatwe wdrożenie planu działań w życie.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Strategia wdrożenia biznesplanu przedstawiona w postaci przejrzystego i zrozumiałego dla wszystkich schematu, co ułatwi jej zrozumienie oraz sprawne wdrożenie.
 • Konsultacje przy wdrażaniu rekomendowanego planu.

Systemy zarządzania projektami

Każda firma, duża czy mała, jeśli chce realizować projekty wcześniej czy później będzie potrzebować pewnych elementów systemowych usprawniających planowanie, realizację i rozliczenie tych projektów. Oczywiście im większe projekty i większa organizacja tym system zrządzania projektami powinien byś bardziej rozbudowany. Niektóre firmy decydują się też przejść całkowicie na tryb pracy projektowej. W ramach tej usługi dobierzemy optymalny zestaw elementów systemu zarządzania projektami do wdrożenia w Twojej organizacji. Weźmiemy pod uwagę potrzeby organizacji, potrzeby i przyzwyczajenia pracowników oraz skalę realizowanych projektów. Wytyczne zostaną opracowane po poznaniu i gruntownej analizie potrzeb Twojej organizacji i jej pracowników. Metodyki zarządzania projektami, z których czerpiemy: PMI, IPMA, Agile.

Co dostaniesz:

 • Pakiet optymalnych rozwiązań, narzędzi i metod zgodnych z najlepszymi standardami zarządzania projektami.
 • Praktyczny plan ich wdrożenia.

Twoja dodatkowa korzyść:

 • Ścisła współpraca i konsultacje na etapie wdrażania rozwiązań w Twojej organizacji.

Project Management – koordynacja realizacji projektów

W ramach usługi otrzymujesz dedykowanego Project Managera z potwierdzonymi kompetencjami do ogarnięcia całego natłoku obowiązków związanych z realizacją projektów. Jeśli nie masz do tego wyznaczonych zasobów i chcesz, aby zespół merytoryczny mógł zająć się realizacją zadań projektowych, bez zbędnego rozpraszania logistyką, administracją, kontaktami etc., ta usługa jest dla Ciebie.

Co dostaniesz:

Podwykonawcy w projektach są rozliczani za godziny pracy, więc tyle godzin ile zabudżetujesz w projekcie dla Project Managera, tyle obowiązków będzie on mógł przejąć od zespołu. Zakres obowiązków może obejmować:

 • koordynacja działań projektowych,
 • kontakty z podwykonawcami,
 • nadzór nad prawidłowością zbieranej dokumentacji projektowej,
 • negocjowanie umów,
 • stałe zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • zarządzanie projektem poprzez rezultaty, które ułatwi rozliczenie projektu,
 • zarządzanie budżetem,
 • sporządzanie raportów okresowych,
 • inne delegowane obowiązki.

Warsztaty: „Efektywny proces pisania dobrych wniosków projektowych”

Warsztaty mogą odbywać się zarówno stacjonarnie dla grup, jak i online dla osób indywidualnych, w sumie dla 5-16 osób. Warsztaty online odbywają się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, a warsztaty stacjonarne odbywają się w Gdańsku lub Warszawie.

W czasie warsztatów dowiesz się:

 • jak efektywnie pisać projekty, bez zbędnej straty czasu,
 • jak ogarnąć „chaos” przy pisaniu kompleksowych i multidyscyplinarnych projektów, w szczególności gdy na pisanie nie ma zbyt dużo czasu.

Co dostaniesz:

 • 16h wykładów i zajęć warsztatowych,
 • materiały wykładowe w wersji elektronicznej lub papierowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach,
 • cały proces pisania wniosku projektowego dostaniesz w formie przejrzystego praktycznego schematu,
 • omówienie części składowych każdego wniosku projektowego,
 • logika projektu – struktura procesu pisania każdego wniosku projektowego i planowania każdego projektu ćwiczenia w podgrupach,
 • narzędzia stosowane w planowaniu projektu ćwiczenia w podgrupach,
 • różne tryby pisania wniosków w zależności od dostępności czasu i zasobów.

Twoje koszty:

 • Udział 1 osoby w warsztatach online – 600 zł brutto.
 • Udział 1 osoby w warsztatach stacjonarnych 900 zł brutto (minimalna liczba uczestników: 8).

Szkolenie: „Zarządzanie projektami w duchu turkusowych organizacji”

Szkolenie odbywa się wyłącznie w trybie online na platformie Microsoft Teams dla 8-20 osób. Turkusowe zarządzanie to najnowszy nurt w zarządzaniu organizacjami. Turkus jest kojarzony z zarządzanie m opartym na współpracy, gdzie hierarchia całkowicie znika, najważniejsze są pełnione funkcje i wykonywane zadania, panuje samo organizacja na podstawie umiejętności i odpowiedniej motywacji. Wiele z opracowanych rozwiązań można zastosować właśnie do zarządzania projektami. To szkolenie to propozycja lekkiego wykładu połącz onego z praktycznymi metodami i sposobem ich wdrożenia.

Co dostaniesz:

 • 3h inspirującego wykładu,
 • materiały wykładowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
 • dowiesz się co to są turkusowe organizacje, czym się charakteryzują, jak sobie radzą w praktyce,
 • dowiesz się dlaczego i jak wprowadzić techniki turkusowego zarządzania do systemu zarządzania projektami Twojej firmy.

Twoje koszty:

 • Udział 1 osoby w warsztatach online 200 zł brutto.

Szkolenie: „Efektywna praca w organizacji projektowej”

Szkolenie może odbywać się zarówno stacjonarnie dla grup, jak i online dla osób indywidualnych, w sumie dla 5-16 osób. Warsztaty online odbywają się z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, a warsztaty stacjonarne odbywają się w Gdańsku lub Warszawie.

W czasie szkolenia dowiesz się jak:

 • poprawić lub udoskonalić system realizacji projektów w Twojej firmie,
 • zorganizować i wprowadzić pracę w trybie projektowym w Twojej firmie.

Co dostaniesz:

 • w sumie 5 godzin wykładów i części warsztatowej,
 • materiały wykładowe w wersji elektronicznej lub papierowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach,
 • poznasz systemy zarządzania projektami działające w organizacjach, ich charakterystykę, wady, zalety,
 • poznasz system pracy w organizacji projektowej,
 • dowiesz się jak optymalizować system zarządzania projektami,
 • część praktyczna – wspólnie stworzymy zarys systemu pracy projektowej dla Twojej firmy.

Twoje koszty:

 • Udział 1 osoby w warsztatach online 250 zł brutto,
 • Udział 1 osoby w warsztatach stacjonarnych 500 zł brutto (minimalna liczba uczestników: 8)

Masz pytania?

Jeśli widzisz korzyść z naszej współpracy w powyższym zakresie, daj nam znać!